Pravidelné autorské čítanie Spolku slovenských spisovateľov bolo 23.  októbra venované básnikovi Pavlovi Stanislavovi a  jeho novej dvojjazyčnej, slovensko-anglickej zbierke Prílivy a  odlivy/Ebb and Flow (VSSS). Uviedol ju  tajomník SSS Pavol Janík, ktorý je aj autorom krátkeho doslovu a  nezaprel v  sebe básnika, keď označil zbierku za „odlievanie zvonivých slov“. Popri ukážkach v interpretácii Jozefa Šimonoviča odzneli verše aj z úst riaditeľky Záhorskej knižnice v  Senici Kataríny Soukopovej, ktorá pripomenula, že Senica mala vždy svojich básnikov, dnes má Pavla Stanislava. Spoločne pripravili literárne večery o  každej jeho knihe, aj o  tejto, s poradovým číslom 18. Čitateľom sa jeho verše páčia, okrem iného aj pre ich zrozumiteľnosť. Riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha Štefan Zajíček sa zameral na básnikovu reflexiu výtvarných artefaktov. Autor v  závere okrem vďaky blízkym a SSS vyjadril tiež vďaku a uznanie ženám aj týmito slovami: Váhy nezvážia vážnosť dnešných žien.