Odovzdali ceny a prémie Literárneho fondu za pôvodnú tvorbu za rok 2014

V Zichyho paláci v Bratislave slávnostne odovzdali 10. 6. 2015 literárne ceny a prémie za rok 2014, ktoré udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu:

Cenu LF

za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014 získal
 - Július Balco za román Kliatba žltých ruží (VMS)
 - Vydavateľstvo Matice slovenskej zároveň získalo Uznanie LF za významný edičný čin.

Prémie

v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2014 získali:

– v kategórii poézia Ján Tazberík za dielo Spodný bod svetla (VSSS)

– v kategórii próza Veronika Šikulová za dielo Medzerový plod (Vyd. Slovart)

– v kategórii dráma Peter Lomnický za div. hru Karl Marx: Kapitál (Aréna)

– v kategórii literatúra pre deti a mládež František Rojček za dielo Snehuliačik šepol mame (VMS)

– v kategórii literatúra faktu Tina Čorná za dielo Rozhovory – Kornel Földvári (DÚ)

– v kategórii literárna veda Albert Marenčin za dielo Básnici a rebeli (Marenčin PT)

– v kategórii esejistika Etela Farkašová za dielo Vrstvenie času (VSSS)

 

Cena Ivana Kraska za rok 2014

Porota cenu neudelila.

Prémie v rámci Ceny Ivana Kraska za rok 2014:

- Peter Prokopec za básnickú zbierku Nullae (F.R.&G.)

- Roland Oravský za román Hypnos (Forza Music)

 

Cena Imre Madácha za rok 2014

za pôvodné dielo v maďarskom jazyku

Zoltán Németh za dielo Kunstkamera (Kalligram)
Vydavateľstvo Kalligram zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

za preklad zo slovenčiny do maďarčiny:

Porota cenu neudelila.

Prémie v rámci Ceny Imre Madácha za rok 2014:

- Zorán Ardamica za dielo Örökországi és más történetek (Z Večnej krajiny a iné príbehy), Media Nova M

- Zoltán Szalay za dielo Drága vendelinek (Drahí vendelíni), Kalligram

- Enikő Thiele Csekei za dielo Filmkockák visszafelé (Filmové políčka odzadu), AB ART

- Margit Garajszki za preklad diela Pavel Vilikovský: Egy igazi ember története (Príbeh ozajského človeka, Kalligram

- Erika Vályi Horváth za preklad diela Ivana Dobrakovová: Halál a családban (Prvá smrť v rodine), AB ART

 

Cena Ivana Franka za rok 2014

za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku:

Vasiľ Dacej za román Majkiv kapital (Majkov kapitál), Dafons
Vydavateľstvo DAFONS zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

za preklad zo slovenčiny do ukrajinčiny:

Ivan Jackanin za preklad diela Ľuboš Jurík: Smerť ministra (Smrť ministra), Timpani
Vydavateľstvo TIMPANI zároveň získalo Uznanie Literárneho fondu za významný edičný čin.

Prémie v rámci Ceny Ivana Franka za rok 2014:

- Eva Oleárová za dielo Akordi dnja (Akordy dňa), SUSS

- Július Paňko za dielo Vymrijana podorož (Vysnívaná cesta), SUSS

- Sergej Makara za dielo Ja vyris v Karpatach (Vyrástol som v Karpatoch), JC Partner