Odovzdávanie Ceny Jána Johanidesa

Mesto Šaľa
Literárne informačné centrum Bratislava
Honorárny konzulát SR v Hessensku

si Vás dovoľujú pozvať na slávnostné odovzdávanie

Ceny Jána Johanidesa

 

v kategórii

  • za najlepšie prozaické dielo
  • za najlepšie prozaické dielo mladého autora do 30 rokov

 

Slávnosť sa uskutoční v obradnej sieni Mestského úradu v Šali 3. júna 2010 o 16.30 h.

 

Martin Alföldi, primátor Mesta Šaľa

Alexander Halvoník, riaditeľ LIC Bratislava

Imrich Donáth,  honorárny konzul SR v Hessensku

 

Cena Jána Johanidesa má za cieľ uctiť si pamiatku spisovateľa, ktorý sa významnou mierou pričinii o rozvoj modernej slovenskej prózy, podporiť autorov, ktorí v súčasnosti rozvíjajú jeho odkaz a svojím dielom sa relevantne podieľajú na úspechoch súčasnej slovenskej literatúry."