Odovzdávanie Cien Literárneho fondu

19. júna 2019 v predpoludňajších hodinách sa v Zichyho paláci konalo slávnostné odovzdávanie Literárnych cien a prémií za rok 2018, ktoré každoročne udeľuje Sekcia pre pôvodnú literatúru Literárneho fondu za najlepšie slovesné dielo napísané a vydané alebo realizované v slovenskom jazyku prvýkrát v predchádzajúcom kalendárnom roku, za pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku.

Podujatie otvoril podpredseda výboru Sekcie pre pôvodnú literatúru Erik Ondrejička, ktorý sa poďakoval všetkým, ktorí sa podieľajú na vzniku hodnotného literárneho diela. Zároveň všetkým oceneným zaželal, aby ich knižky nezapadli prachom, ale aby boli čítané a boli povzbudením do ďalšej tvorby. Predseda poroty Alexander Halvoník zhodnotil diela, ktoré na ocenenie navrhli slovenskí vydavatelia. Z prihlásených 77 pôvodných literárnych diel mala najvýraznejšie zastúpenie poézia (22 titulov), próza (20 titulov), literatúra faktu (15 titulov), literatúra pre deti a mládež (10 titulov), literárna veda a esejistika.

Cenu LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018 získal Jozef Banáš za dielo Prebijem sa! (Ikar), vydavateľstvo Ikar zároveň dostalo Uznanie LF za vydanie tejto knihy. Prémie v rámci Ceny LF za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2018 v kategórii poézia udelili Jánovi Tazberíkovi za dielo Pasca na svetlo (SC PEN) a Dane Podrackej za dielo Paternoster (Skalná ruža), v kategórii próza Milanovi Zelinkovi za dielo Blízke diaľavy (VMS), v kategórii dráma Stanislavovi Štepkovi za dielo Čo sa sníva trpaslíkom (RND), v kategórii detská literatúra Romanovi Bratovi za dielo Stratený kráľ (Ikar). V kategórii literatúra faktu získal prémiu Ivan Szabó za dielo Významné osobnosti starého Prešporka (Perfekt) a v kategórii literárna veda Ján Zambor za dielo Stavebnosť básne (LIC).

Cenu Ivana Kraska za debut v slovenskom jazyku za rok 2018 porota neudelila, udelila prémie v rámci Ceny Ivana Kraska 2018 Simone Dolníkovej za dielo Polychromatické jablko (VSSS) a Viliamovi Nádaskayovi za dielo Vynechaný spoj (VLNA).

Cenu Imre Madácha za pôvodné dielo v maďarskom jazyku za rok 2018 získala Zsófia Bárczi za dielo Vidéki lyányok énekeskönyve – Spevník vidieckych dievčin (OZ PHOENIX). Prémie v rámci Ceny Imre Madácha 2018 obdržali Katalin Juhász za dielo Nyeretlen – Bez výhry (NAP KIADÓ) a Gábor Csanda za preklad diela Viera Kamenická: Pozsonyi zsidó mesék – Rozprávky zo Židovskej ulice (OZ BRATISLAVSKÉ ROŽKY).

Cenu Ivana Franka za pôvodné dielo v ukrajinskom jazyku porota udelila Vasiľovi Dacejovi za dielo Girkij šokolad – Horká čokoláda (DAFONS), za preklad diela zo slovenčiny do ukrajinčiny Dušan Mikolaj: Medová baba – Miž Karpatami i Tatrami (TIMPANI) Ivanovi Jackaninovi. Prémiu v rámci Ceny Ivana Franka 2018 získal Július Paňko za dielo Povnyj mišok pravdy – Vrece plné pravdy (TIMPANI).

Podujatie, ktoré moderovala herečka Lucia Hurajová a hudobným sprievodom doplnila Monika Stanislavová, ukončil poďakovaním riaditeľ Literárneho fondu Ladislav Serdahély.