Oficiálne výsledky Vyšehradského literárneho štipendia

Pozrite si oficiálne výsledky Vyšehradského literárneho štipendia v prehľadnej tabuľke:

 

Foto: Freepik