Ojedinelý atlas

V akademickom libresse kníhkupectva Veda prezentovali 18. marca 2005 ojedinelý atlas dvoch popredných špecialistov –algológov, ktorý vyšiel v angličtine vo vydavateľstve Veda pod názvom Atlas of Euglenophytes. Táto publikácia je výsledkom spoločnej práce Konrada Wołowského z krakovského Botanického ústavu PAV a Františka Hindáka z Botanického ústavu SAV.

     Atlas prináša výsledky výskumu červenoočiek v strednej Európe pomocou svetelného i elektrónového mikroskopu, určovací kľúč radov a vybraných rias, charakteristiku ich ekológie i vývoja. Publikácia nadväzuje na úspešnú knihu F. Hindáka Fotografický atlas mikroskopických siníc.

     Najnovší atlas, ako výsledok medzinárodnej spolupráca, prekvapuje vedeckým, umeleckým i vydavateľským spracovaním. Riaditeľ Botanického ústavu SAV Ivan jarolímek symbolicky vypravil Atlas of Euglenophytes na cestu za čitateľom so želaním, aby ,,táto krásna kniha si v šírom svete rýchlo našla svojich priaznivcov.“

-lč-