Oľga Gluštíková na Vyšehradskom literárnom štipendiu

Počas roku 2022 Literárne informačné centrum tradične privíta ôsmich rezidentov a rezidentky Vyšehradského literárneho štipendia. Prvá medzinárodná štvorica len pred pár dňami pricestovala do Bratislavy a bude tu pôsobiť do 12. júna. Tohtoročných jarných štipendistov a štipendistky z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí sú aktívne činní na domácej literárnej scéne, budete mať možnosť osobne spoznať počas blížiaceho sa 9. ročníka knižného festivalu BRaK, kde vystúpia v rámci spoločnej diskusie s názvom Migrujúca literatúra v stredoeurópskom priestore. Máme radosť, že Vám ich predtým môžeme bližšie predstaviť. 

Rezidentkou reprezentujúcou slovenskú literárnu scénu je poetka, publicistka a mediálna špecialistka Oľga Gluštíková. V súčasnosti patrí medzi 10 finalistov a finalistiek prestížnej česko-slovenskej súťaže Básne SK/CZ 2021. Je autorkou dvoch básnických zbierok. Druhá z nich s názvom Atlas biologických žien (2017) je preložená do rumunčiny (2020), čiastočne aj do češtiny a získala Prémiu Slovenského Literárneho Fondu a Prémiu M. Rúfusa. 

Oľga svoje básne a publicistické texty publikuje online i časopisecky na Slovensku (Rozum, Knižná revue, Fraktál, Glosolália), v Česku (Ravt, Revue Weles, Poli5), Rumunsku (Fitralit, Pravalia Culturala) aj Srbsku (Nový Život). Jej tvorbu čítali aj v Slovenskom rozhlase. Nedávno vystúpila na troch medzinárodných online poetických maratónoch (s autormi z Rumunska, USA, Moldavska, Grécka, Bulharska, Indie, Iraku atď.) a poéziu publikovala v dvoch medzinárodných online projektoch: Revista Kametsa v Peru a Cadena Magica v Česku. 

V roku 2019 pôsobila ako tajomníčka Slovenského Centra PEN, predtým ako novinárka v ekonomickom denníku Hospodárske noviny. V súčasnosti pracuje ako mediálna špecialistka pre veľké stavebné a priemyselné spoločnosti. 

Počas Vyšehradského literárneho štipendia chce Oľga pracovať na svojej tretej básnickej zbierke s názvom Telo a (kon)text. Časť rukopisu už bola ocenená v spomínanej súťaži Básne SK/CZ 2021. Jej tretia kniha bude pozostávať z troch kapitol. z ktorých prvá už je hotová, ďalšie dve sú v procese písania. Tento rukopis reflektuje existenciu ľudí 21. storočia v ich osobných, (meta)fyzických, historických, sociálnych, geografických a environmentálnych kontextoch. Jej ambíciou tiež je uverejniť básne v časopisoch.