Onamo, Onamo!

Tri preklady básne Onamo, onamo! Kniežaťa Nikolu I. Petroviča Njegoša sú hlavným obsahom práce Jána Jankoviča Boje Čiernohorcov a túžby Slovákov (1839-1914), ktorej prezentácia sa uskutočnila 1. februára v akademickom libresse v kníhkupectve Veda na Štefánikovej ulici v Bratislave. Na slávnosti knihy sa zúčastnil aj veľvyslanec Srbska a Čiernej Hory na Slovensku Miroslav Kopečni. Poďakoval Jánovi Jankovičovi za jeho tvrdohlavosť, s akou zbieral nielen materiál, ale aj peniaze na knižné vydanie. Prácu autora vysoko vyzdvihol aj predseda Matice slovenskej Jozef Markuš a riaditeľ Ústavu svetovej literatúry SAV Ján Koška. Najnovšie dielo Jána Jankoviča obohatilo naše dejiny prekladateľstva o obraz Čiernej Hory v slovenskej literatúre a publicistike 19. a začiatku 20. storočia. Osobitne cenné sú poznámky, vysvetlivky, bibliografia a register.

-r-