Šiesty ročník európskeho festivalu poézie, divadla a hudby
pod názvom Smerovanie na Východ Cap à l´Est
sa tento rok predstaví v dvoch podobách:

 

         

 

Cesta vidiekom

projekt, v ktorom festival ponúka časť svojho programu vidieku, sa uskutoční už 8. – 10. augusta 2008.
Je zameraný na prezentáciu kvalitného umenia a kultúry v okolitých obciach Banskej Štiavnice. Takto prichádza s rôznorodými podujatiami priamo k obyvateľom obcí.

 

Capalest v meste

sa bude konať v dňoch 14. – 17. augusta 2008 v Banskej Štiavnici.

Tento ročník bude venovaný predovšetkým rómskej poézii a kultúre, významnému slovenskému básnikovi Milanovi Rúfusovi, ktorý oslávi tento rok životné jubileum – 80. narodeniny, a v diskusii na tému Rok 1968 v Československu účastníci z viacerých krajín budú debatovať o situácii v našej spoločnosti a v kultúre pred rokom 1968 a po ňom.

Zároveň tohoročný Cap à l´Est predstaví slovenskú poéziu a literatúru, ktorá vzniká aj za hranicami Slovenska, poéziu a literatúru slovenských, ale aj európskych národnostných menšín.

V rámci festivalu sa uskutočnia stretnutia básnikov z 9 európskych krajín a rozličné formy prezentácie ich najnovšej tvorby spojené s tvorivými diskusiami, prekladateľskými dielňami a neformálnymi výmenami názorov.

Festival CAPALEST, otvorený všetkým ľuďom, jazykom, umeniam a vierovyznaniam, si počas svojho trvania získal veľkú popularitu v regióne a je významným medzinárodným podujatím, ktoré výrazne prispieva k medzikultúrnemu dialógu, najmä v oblasti poézie.

 

         

www.capalest-festival.org 

 

 Cap à l´Est 2008 - Program festivalu  (formát PDF - 223 kB)

 

 Cap à l´Est 2008 - Program festivalu - Casta vidiekom  (formát PDF - 393 kB)

dz