Opäť nastal čas pre báseň

Aktivita zverejňovania básní na verejných priestranstvách - na plagátových plochách - už vyše dvadsať rokov oživuje letné týždne vo Viedni. Od vlaňajška preniesli túto iniciatívu aj poza hranice Rakúska: básne autorov zo zúčastnených krajín v príslušnom preklade ozvláštňujú mestá Bratislavu, Budapešť, Prahu, Ľubľanu, Záhreb, a samozrejme aj Viedeň. Slovenskú poéziu zastupuje Igor Hochel s veršami nadpísanými Niekoľko slov o dušiach vecí.

          Tohto roku si organizátori zvolili motto jedným slovom - Premeny. K tomu opäť len stručne dodávame jednoduchú, priam okrídlenú vetu, ktorú pripomína Ernst Woller, predseda kultúrneho výboru krajinského snemu mesta Viedne a propagátor akcie: "Kultúra spája a vytvára most porozumenia".

Báseň slovenského autora Igora Hochela (nar. 1953) uvádzame v plnom znení:

Niekoľko slov o dušiach vecí

aj veci majú svoju dušu
ak sa máme radi
v priestore
v ktorom ony hľadajú svoj domov

napríklad taký nôž
zakalený chlebom
(drieme v ňom duša kovu)

alebo pero
ktoré verí vo význam
i bezvýznamných slov
(v podvedomí stále tuší súvislosti)

krčah -
hrá v ňom všetka hudba
ktorú sme vyslovili
(neustále prahne po podnetoch mysle)

dvere -
uväznené v štvrťkruhu
(smútia lebo nikdy neprekročia prah)

keď sa pohne kľúč
vieme kde sme

Igor Hochel na slávnostnom otvorení podujatia v Bratislave vo foyer hotela Fórum dňa 3. júna 2004 predniesol tieto verše. V kratučkej reflexii sa s prítomnými podelil aj o svoj názor na dnešnú dobu medializácie - avšak nie šťastnej, v ktorej sa strácajú ľudské hodnoty. Zbraňou proti takým obsahom medializácie môže byť podľa jeho slov využitie jej vlastnej zbrane. Opäť teda medializácia, však medializácia kultúrna, kultivovaná.

Pristavme sa teda na chvíľočku aj pri básňach autorov Feridy Durakovič (Bosna a Hercegovina), Josefa Hrubého (Česká republika), Gábora Görgeyho (Maďarsko), Cateriny Carstenovej (Rakúsko), Aleša Štegera (Slovinko), Miloša Durdeviča (Chorvátsko). Stačí mať oči otvorené aj v poetickom vnímaní prechádzok letnou Bratislavou alebo i Viedňou, Budapešťou...

Istotne, akcia sa môže šíriť mestami v auguste a septembri predovšetkým vďaka ústretovosti sponzorov (spoločnosti Gewista, JCDecaux Eastern a ďalšie).        

(suba)