OPEN CALL: Literárne rezidencie v Nórsku a na Islande

Program Literárne rezidencie Košice, The Gunnar Gunnarsson Institute (Skriðuklaustur, Island) a Tou Scene (Stavanger, Nórsko) vyhlasujú otvorenú výzvu na 4-týždňové rezidenčné pobyty v Nórsku a na Islande pre autorky a autorov pôvodnej a prekladovej literatúry zo Slovenska. Na rezidenciu sa prihlásite vyplnením online prihlasovacieho formulára do 15. júna 2022. Osem rezidencií sa uskutoční v termínoch od júla 2022 do októbra 2023. Projekt Epic Residencies dáva priestor autorom a autorkám zo Slovenska, Islandu a Nórska bez ohľadu na národnostnú alebo rodovú príslušnosť alebo jazyk tvorby. 

 

Epic Residencies

Projekt Epic Residencies spája tri rezidenčné centrá: Literárne rezidencie Košice, Gunnar Gunnarson Institute and Tou Scene s cieľom vytvoriť nové možnosti pre prepájanie literárneho diania v týchto krajinách a poskytnúť priestor pre sústredenú tvorbu autorkám a autorom zo Slovenska, Nórska a Islandu. V r. 2022 a 2023 sa uskutoční celkovo osem rezidenčných pobytov pre autorov a autorky zo Slovenska – štyri v Nórsku a štyri na Islande. V tom istom období sa v Košiciach uskutočnia rezidenčné pobyty štyroch autorov*iek z Nórska a štyroch autorov*iek z Islandu. Spoluprácu medzi rezidenčnými centrami finančne podporila grantová schéma EEA.

Uchádzači sa môžu hlásiť na rezidencie v týchto lokalitách:

Tou Scene, Stavanger, Nórsko

- Trvanie rezidencie: štyri týždne v období leto 2022 až jeseň 2023 (konkrétne obdobie podľa individuálnej dohody s vybranými uchádzačmi podľa možností hosťujúceho centra)

The Institute of Gunnar Gunnarsson, Egilsstadir, Island

- Trvanie rezidencie: štyri týždne v období zima 2022 až jeseň 2023 (konkrétne obdobie podľa individuálnej dohody s vybranými uchádzačmi podľa možností hosťujúceho centra)

 

Zameranie

Rezidenčný program je otvorený autorkám a autorom širokého spektra literárnych žánrov (poézia, próza, literárne eseje, experimentálna tvorba, scenáristická tvorba, a ď.) a prekladateľom*kám literatúry. 

Projekt Epic Residencies je postavený na hodnotách medzikultúrnej výmeny, rodovej rovnosti, dôležitosti menšinovej skúsenosti a rôznorodosti hlasov v literatúre.

 

Hosťujúce rezidenčné centrá

Rezidencie sa uskutočnia v dvoch lokalitách: 

- v priestoroch The Gunnar Gunnarsson Institute v Skriduklaustur, odľahlej usadlosti na východe Islandu. The Gunnar Gunnarsson Institute sídli v kláštornom komplexe Skriduklaustur zo 16. storočia. V prvej polovici 20. storočia bola táto lokalita domovom islandského spisovateľa Gunnara Gunnarsona, a neskôr v týchto priestoroch vzniklo jeho múzeum. Inštitút vo svojich priestoroch organizuje rôzne kultúrne podujatia a v Skriduklaustur ročne privíta až 50 tisíc turistov. Počas zimných mesiacov je múzeum otvorené len príležitostne. Najbližšie mestečko Egilsstaðir sa nachádza 40 km od usadlosti. https://skriduklaustur.is/en/

- v kultúrnom centre Tou Scene v nórskom meste Stavanger. Ide o najväčšie kultúrne centrum v Nórsku, ktoré sídli v jedinečnej budove s viac ako storočnou históriou. Medzi hlavné aktivity centra patria koncerty, umelecké výstavy a predstavenia s rôznym zameraním vrátane scénického umenia. V budove sa nachádza 31 ateliérov pre vizuálnych umelcov a 16 ateliérov či skúšobných priestorov pre hudobníkov a skladateľov. Ubytovanie sa nachádza v krátkej pešej vzdialenosti od Tou. Členovia tímu a zamestanci Tou budú počas celého pobytu pre rezidentov a rezidentky k dispozícii na pomoc a spoluprácu. www.touofficial.com

Uchádzači a uchádzačky vo formulári uvedú, na ktorú z rezidenčných lokalít sa hlásia, prípadne môžu uviesť obe.

 

Na základe zmluvy vybraným uchádzačom*kám zabezpečíme:

- súkromné ​​ubytovanie v zariadenom 1-izbovom byte s wifi, vlastnou kúpeľňou a kuchynkou;

- štipendium vo výške 1 500 €;

- cestovné náklady, t.j. spiatočná letenka z miesta pobytu do miesta rezidencie.

(Cestovné a zdravotné poistenie nie je zahrnuté a je na zodpovednosti vybraných žiadateľov.)

 

Žiadatelia

Prihlasovanie na rezidenciu je otvorené autorom a autorkám, ktorí a ktoré:

- sa narodili, žijú alebo pracujú na Slovensku alebo majú iné prepojenie na Slovensko bez ohľadu na ich vek, pohlavie a pôvod;

- pôsobia v oblasti pôvodnej literatúry, prekladovej literatúry, reportáže, esejistiky, divadelnej či filmovej scenáristiky, alebo experimentu;

- ovládajú anglický jazyk v písomnej a hovorenej forme na komunikačnej úrovni.

 

Podanie prihlášky

Prihlasovanie na rezidenciu je otvorené do 15. júna 2022 a podávanie žiadostí prebieha prostredníctvom elektronického formulára. Uchádzači predložia spolu s prihláškou v angličtine do formulára aj nasledujúce dokumenty:

- stručný životopis (prosíme uveďte publikácie a inú relevantnú tvorbu); 

- návrh projektu na rezidenčný pobyt (½ - max. dve strany A4, v anglickom jazyku) 

- ukážku diela, na ktorom bude autor počas rezidencie pracovať (maximálne 10 strán textu v jazyku literárneho diela, prípadne tiež anglický preklad, ak ním disponujete) docx., pdf alebo URL odkaz na dokumenty; v prípade prekladu ukážku preloženej časti diela

Svoju prihlášku vložíte vyplnením tohto formulára. 
Prihlášky bude posudzovať odborná komisia reprezentujúca tri partnerské krajiny a organizácie. O rozhodnutí budú kandidáti informovaní prostredníctvom emailu najneskôr do 15. júla 2022.

Program Literárne rezidencie Košice

Literárne rezidencie Košice je nový rezidenčný program sídliaci v pamiatkovej budove z 18. storočia v historickom centre Košíc. V budove taktiež sídli Múzeum Sándora Máraia zamerané na tvorbu tohto maďarského spisovateľa a jeho brata, Gézu Radványiho, ktorých rodina v roku 1913 budovu prestavala na rodinné sídlo. Rezidenčný program bol založený košickým Klubom národnostných menšín spoločne s kolektívom mladých literárnych autorov a kultúrnych profesionálov, ktorí tvoria literárny program v neďalekom Kine Úsmev. Budova hosťujúca rezidencie poskytuje nielen obytné priestory, ale aj pracovné a spoločenské miestnosti prispôsobené potrebám literárnych rezidencií. Súčasťou novovzniknutého rezidenčného centra je byt, kancelária a miesto pre literárnu tvorbu, či priestor určený pre schôdze, workshopy a verejné podujatia. 

Podpora projektu z grantu EHP

Projekt Epic Residencies získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP v sume 150 000 € a bol spolufinancovaný v sume 22 000 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Cieľom projektu je budovanie kapacít partnerských organizácií, inkluzívne vzdelávanie, medzikultúrna výmena a budovanie publika. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk. Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). 

#SPOLOCNEzaDOBREnapady #EEAgrants #EPICRESIDENCIES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • OPEN CALL: Literárne rezidencie v Nórsku a na Islande - 0