(13.2.1932 – 26.3.2015)

Dnes ráno zomrel vo veku 83 rokov Kornel Földvári. Spisovateľ, teoretik humoru, ctiteľ pokleslých žánrov, publicista, divadelný dramaturg, laureát Ceny Dominika Tatarku, “najznámejší autor bez knihy”, ale predovšetkým vzácny a výnimočný človek, ktorý vzbudzoval rešpekt u rovesníkov i najmladšej generácie. Až do revolúcie v roku 1989 nemohol publikovať, potom vydal knihy Príbehy z naftalínu, O stručnosti, O detektívke, O karikatúre, Päťadvadsať, Svet pre dvoch a naposledy …až pod čiernu zem.

Česť jeho pamiatke.

Kornel Földvári