Opustila nás Eva Kováčová

(14. 7. 1951 – 12. 2. 2010)

– poetka, pôsobila vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ a v redakcii denníka Pravda. Časopisecky debutovala veršami publikovanými v Novom slove, knižne sa predstavila básnickou zbierkou Striedavo oblačno (1973), po ktorej nasledovali knižky intímnej, prírodnej a spoločenskej lyriky, odrážajúce generačné pocity – Zastavenie v čase (1978) a Vážne vášne (1982). Autorsky participovala na obrázkovo-poetickej publikácii Rimavskou dolinou (1991). Vydala aj autobiografickú prózu Príbehy Evy Šelmecovej (2005).