Peter Smolík (5. 6. 1960 – 1. 8. 2008)

Po ťažkej chorobe zomrel v Bratislave vo veku 48 rokov vydavateľ, editor a kultúrny pracovník Peter Smolík. V roku 2001 mu udelili Cenu Dominika Tatarku za vydanie diela Zločiny komunizmu na Slovensku. Bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Hlbiny, ako aj členom redakčnej rady revue pre modernú katolícku kultúru Impulz. Ako reprezentant Vydavateľstva Michala Vaška spolupracoval s Literárnym informačným centrom na viacerých projektoch, naposledy na vlaňajšom vydaní monografie Ladislav Hanus 1907 – 1994. Symbol slovenskej kultúrnosti.