Členské zhromaždenie

Spolku slovenských spisovateľov

schválilo 16. marca 2010

ORGÁNY SPOLKU SLOVENSKYCH

SPISOVATEĽOV

 

Predseda

Ján Tužinský

Predstavenstvo

Jozef Bob

Jana Borguľová

Boris Brendza

Andrej Červeňák

Pavol Janík

Radislav Kendera

Jozef Králik

Teodor Križka

Matúš Kučera

Jana Štefánia Kuzmová

Július Lomenčík

Drahoslav Machala

Peter Mišák

František Pastirčák

Dalimír Stano

Anton Straka

Viera Švenková

Peter Farkaš-Žiška

Kontrolna komisia

Juraj Chovan-Rehák

Pavol Stanislav Pius

Imrich Sedlák

Jozef Vladár

Ladislav Zrubec