V Literárnom informačnom centre vychádza kniha rozhovorov s knižnými vydavateľmi na Slovensku. Predstavuje osem osobností, ktoré stoja za vydávaním kvalitných kníh pôvodnej slovenskej tvorby.  „V tejto knihe je veľa kníh. Okolo osemtisíc. Zaslúžili sa o ne v prvom rade ich autori, no hneď v tom druhom, nemenej dôležitom, tí, ktorí ich takpovediac priviedli na svet – vydavatelia. O autoroch kníh vieme pomerne dosť. O ich vydavateľoch oveľa menej,“ povedal o knihe Ján Štrasser. O svojej vydavateľskej i životnej filozofii sa s ním rozprávajú Koloman Kertész Bagala, Juraj Heger, Peter Chalupa, Albert Marenčin, Vladimír Michal, Peter Milčák, Oleg Pastier a László Szigeti.