Vydavateľstvo Dixit vzniklo v roku 2011 odkúpením existujúcej fi rmy od spoločnosti Petit Press. Predstavuje ho jeho zakladateľka Nataša Ďuričová.

Vydavateľstvo sa zameriava najmä na literatúru faktu, memoárovú literatúru a náučné knihy. Naše motto znie: Vydavateľstvo neobyčajných kníh. Verím, že sa nám ho podarí dlhodobo napĺňať.

Minulý rok sme vydali niekoľko úspešných kníh. Najviac zarezonoval debut Petra Tótha Krycie meno Bežec, ktorý je autobiografi ckou výpoveďou autora o udalostiach rokov 1995 – 2003, keď sa jeho osobný život spájal s najväčšími politickými kauzami Slovenska. Kniha obsahuje množstvo doposiaľ nepublikovaných informácií zo zákulisia tajných služieb, slovenskej politiky a bratislavského podsvetia. Veľmi nás potešil aj úspech knihy Viliama Dobiáša Volali ste záchranku? 20 rokov praxe záchranára vo veselých aj smutných príbehoch, ktorú skvelo ilustroval Fero Jablonovský. Hoci táto knižka na prvý pohľad budí dojem oddychového čítania, opak je pravdou. Čitateľ v nej nájde viac ako sto veselých, smutných i mrazivo tragických, ale predovšetkým skutočných príbehov zo života, zaznamenaných ľahkým perom slovenského záchranárskeho „guru“, doktora Viliama Dobiáša.

V roku 2014 plánujeme vydať ďalšiu z kníh, ktorá sa na slovenskom knižnom trhu nepochybne stane kontroverznou. Ide o titul, ktorý prináša osobné spovede desiatich väzňov odsúdených na doživotie. Nájdete v nej mená, ako Ondrej Rigo, Miroslav Borbély, Stanislav Zimmerman, Jaroslav Garaj... Kniha vznikala korešpondenčnou formou niekoľko rokov a hoci je jej obsah mrazivý, veríme, že jej posolstvo bude mimoriadne výchovné a varovné.

Základným kontaktom na vydavateľstvo je stránka na Facebooku, v blízkej dobe plánujeme spustiť aj ofi ciálnu webovú stránku, nie však úplne štandardnú, preto jej realizácia trvá dlhšie.