Osobnosti Považia

Každý región, okres, mesto či obec by mali poznať svojich zaujímavých ľudí, osobnosti aj výsledky ich práce. Nie všade je to samozrejmosťou. V okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava ,,zmapoval“ žijúce osobnosti pedagóg, historik, výtvarník a publicista Gejza SÁDECKÝ v knihe Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia. Vydalo ju regionálne vydavateľstvo AMETYST a 11. novembra ju Považské osvetové stredisko a Považská knižnica slávnostne predstavili v Dubnici nad Váhom.

Mnohých prekvapilo, koľko pozoruhodných a tvorivých ľudí sa v týchto okresoch narodilo, žije, pôsobí, respektíve časť života pôsobilo. Hlavným kritériom na zaradenie do knižky – ako upozornil autor – boli pracovné výsledky, ich vzťah k strednému Považiu a, samozrejme, to podstatné – vrátenie vyplneného dotazníka, čo sa veru v mnohých prípadoch nestalo. Napriek tomu sa autorovi podarilo zozbierať údaje a pripraviť vyše 250 biografických medailónov osobností so širokou škálou povolaní. Čitatelia sa tak zoznámia s desiatkami osudov i výsledkov práce popredných osobností stredného Považia  – od publicistu a novinára V. Adamca, cez umelcov, architektov, technikov, vedcov, lekárov, právnikov, kultúrnych pracovníkov, športovcov, podnikateľov, manažérov, odbojárov až po hasiča-záchranára, loptového žongléra, odborárskeho funkcionára, diplomata, poslanca NR SR a zelinkárku H. Žilinčíkovú.

Každé heslo, doplnené fotografiou, obsahuje základnú charakteristiku osobnosti, pričom autor kládol dôraz na vzťah k regiónu (v prípade, ak nejde o rodáka zo sledovaných okresov, zdôvodňuje jeho zaradenie do publikácie). Prehľad o činnosti prináša informácie o dosiahnutom vzdelaní, zamestnaniach, diele, vedeckej a publikačnej činnosti, o zahraničných stážach, pobytoch, oceneniach a vyznamenaniach, o súčasných aktivitách. Celkový obraz osobnosti dopĺňajú záujmy vo voľnom čase, životný vzor, krédo, rodinné pomery, miesto, kde žije a pracuje.

Publikácia G. Sádeckého (rukopis bol dokončený na prelome rokov 2003/2004) je serióznym materiálom, na ktorom možno ďalej stavať a rozširovať ho. Kniha Z palety rodákov a dejateľov stredného Považia je holdom práci osobností a ich vzťahu k rodnému kraju. Zároveň patrí uznanie autorovi knihy a všetkým, ktorí ho nezištne podporovali pri prekonávaní mnohých prekážok, kým sa kniha zrodila.

Lýdia Čelková