Jednu z  najstarších staroruských písomných pamiatok Ostromirov evanjeliár (1056 – 1057) zapísali koncom januára do zoznamu svetového dokumentárneho dedičstva Pamäť sveta UNESCO. Dielo na 294 pergamenových listoch napísal diakon Grigorij pre novgorodského posadnika („starostu“) Iosifa Ostromira a jeho originál je uložený v  archíve  Ruskej národnej knižnice v  Petrohrade. Medzinárodný program UNESCO Pamäť sveta (Memory of the World) vznikol v roku 1993 a jeho cieľom je evidovať, chrániť, spracovávať a  sprístupňovať svetové dokumentárne dedičstvo (vzácne knihy, rukopisy, partitúry, ale aj obrazové, zvukové či filmové dokumenty z celého sveta).