Otvárame štipendijný program pre mladých spisovateľov a spisovateľky

Literárne informačné centrum s podporou Nadácie Tatra banky ponúka mladým slovenským autorom a autorkám možnosť zúčastniť sa ročného štipendijného programu. Vďaka nemu získajú okrem zaujímavého finančného príspevku aj ďalšie formy podpory a propagácie svojej tvorby. Posledný deň, kedy sa je možné do programu prihlásiť, je 31. október 2022. 

 

Štipendium je určené mladým talentovaným autorom prózy či poézie, ktorí majú predpoklady a chuť výraznejšie sa presadiť nielen na slovenskej, ale aj na zahraničnej literárnej scéne. V prvom ročníku programu bude vybraný jeden autor či autorka spomedzi všetkých prihlásených záujemcov. 

 

Štipendista získa v priebehu roku 2023 nasledovné formy podpory a propagácie svojej tvorby: 

• štipendium vo výške 8.000 eur;

• mesačný rezidenčný pobyt;

• pravidelné konzultácie so skúseným redaktorom či redaktorkou;

• vystúpenie na dvoch verejných podujatiach;

• preklad ukážok svojej tvorby do dvoch cudzích jazykov;

• krátky profilový videodokument;

• propagáciu knihy štipendistu v partnerských kníhkupectvách a ročnú poukážku na nákup kníh;

• ďalšie formy propagácie literárnym centrom.  

 

Kto sa môže o štipendium uchádzať 

Program je určený mladým autorom prózy a poézie, ktorí spĺňajú nasledovné kritériá: 

• majú menej ako 35 rokov (vrátane), t.j. narodili sa po 1. januári 1987. (V budúcnosti plánujeme program otvoriť aj pre skôr narodených autorov a autorky.) 

• píšu v slovenskom jazyku a vyšla im už min. jedna prozaická kniha (samostatne, nie ako súčasť zborníka); v prípade poézie min. dve samostatné zbierky. 

• majú záujem venovať sa literárnej tvorbe dlhodobo. 

 

Spôsob prihlasovania

Uchádzači sa prihlasujú prostredníctvom elektronického formuláraPosledný deň na prihlásenie je 31. október 2022. Neskoršie prihlášky nebudú akceptované.

  
Uchádzači k prihláške prikladajú aj ukážku knihy, na ktorej práve pracujú, avšak dokončenie knihy počas trvania štipendia nie je podmienkou účasti na ňom. Štipendium má autorovi či autorke predovšetkým vytvoriť dobré  podmienky na prácu na priloženom rukopise a posunúť sa v jeho/jej spisovateľskej dráhe.
 

 

Kto rozhodne o prvom štipendistovi  

Uchádzačov a ich texty bude hodnotiť päťčlenná porota v zložení: Nikola Kochová - vydavateľstvo Host, Česká republika; Martin Makara - literárny vedec a publicista; Mária Ferenčuhová - poetka a prekladateľka; Aňa Ostrihoňová - vydavateľka a prekladateľka; Pavel Sibyla - riaditeľ Literárneho informačného centra.  

 

Meno víťaza/-ky bude verejnosti oznámené začiatkom januára 2023.  

 

Kontakt 

Akékoľvek otázky ohľadom štipendijného programu píšte na adresu stipendium@litcentrum.sk.

 

Hlavným partnerom programu je Nadácia Tatra banky. 

Partnermi projekt sú kníhkupectvá Martinus a Artforum.