Otvorená cesta pre encyklopédie

V stredu 16. marca  v akademickom libresse kníhkupectva Veda podpísal minister školstva Martin Fronc a predseda SAV Štefan Luby zmluvu o spolupráci pri vydávaní encyklopédií. Ide o dva rozsiahle projekty na roky 2005 - 2015.  MŠ SR prispeje finančne sumou, ktorá pomôže urýchliť vydávanie ďalších zväzkov veľkej Encyclopaedie Beliany, ktorá  sústreďuje základné informácie zo všetkých odborov ľudského poznania a poskytuje na vysokej odbornej úrovni ucelený systém  súčasných poznatkov. Pôvodný zámer 12-zväzkovej encyklopédie sa teraz môže rozšíriť o ďalšie zväzky. Doteraz sú v predaji tri zväzky a záujem  verejnosti o nasledujúce zväzky je veľký.

Druhým projektom bude encyklopédia vydaná v angličtine Slovakia and the Slovaks, ktorá bude v jednom zväzku obsahovať cca 3 700 hesiel a vyjde aj v elektronickej verzii na CD. Úlohou tejto publikácie je predstaviť zahraničnému používateľovi základný obraz o minulosti a súčasnosti Slovenska, jeho dejinách od najstarších čias, prírodných pomeroch a krásach, rozvoji slovenskej kultúry, vedy, štátnosti.

-lč-