Otvorená študovňa

Univerzitná knižnica v Bratislave otvorila dňa 13. 9. 2004 v nových zrekonštruovaných priestoroch na Klariskej ul. 5 Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO. Toto pracovisko, ktoré si tento rok pripomína 10. výročie svojho vzniku, sprostredkúva informácie o činnosti, programoch, projektoch i aktivitách UNESCO vo svete i na Slovensku, buduje a sprístupňuje fond publikácií a dokumentov UNESCO a OSN. Záujemcom umožňuje prezenčné štúdium klasických materiálov aj elektronických zdrojov, konzultácie, kopírovanie.

Knižničný fond obsahuje depozitný fond OSN – protokoly a rezolúcie zo zasadaní OSN, texty a registre medzištátnych zmlúv, štatistické ročenky, materiály venované otázkam ľudských práv, mierových iniciatív, životného prostredia a medzinárodného práva. Súčasťou fondu sú aj publikácie ďalších organizácií pridružených k OSN. Depozitný fond UNESCO, výročné správy organizácie, štatistické ročenky, dokumenty z oblasti spoločenských a prírodných vied, beletria, poézia, historická literatúra, adresáre, informačné materiály. Fond dopĺňajú databázy a ďalšie dokumenty UNESCO na CD ROM.

Študovňa na Klariskej 5 je otvorená od pondelka do piatku od 10.00 do 16.00 (tel. 02/59804142, e-mail: unesco@portal.ulib.sk).

Otvorenie Informačného a dokumentačného strediska UNESCO je dôkazom, že práce na rekonštrukcii a vytvorení multifunkčného kultúrneho centra postúpili a čitatelia sa o krok priblížili k dlho očakávanému otvoreniu brán tohto moderného komplexu.

Lýdia Čelková