Otvorenie Európskej knižnice v Ríme

23. apríla 2006 sa pri príležitosti Svetového dňa knihy a autorských práv UNESCO uskutočnilo slávnostné otvorenie Európskej knižnice v Ríme. Kultúrne inštitúty európskych krajín v Ríme na podnet Goetheho inštitútu v Ríme  v spolupráci s Národnou knižnicou Talianskej republiky založili Európsku knižnicu, ktorá začne slúžiť verejnosti na jeseň 2006.

Nová inštitúcia zjednotí kultúrne bohatstvo európskych krajín na jednom mieste a ponúkne čitateľom platformu na komunikáciu a šírenie kultúry a literatúry  v rozličných jazykoch. Každá zo zakladajúcich krajín prispela knižným darom. V rámci otvorenia sa prezentovali darované knižné publikácie z ôsmich krajín zapojených do projektu, vrátane Slovenska. Súčasťou otvorenia bolo inscenované čítanie diela Babylonská knižnica od španielskeho spisovateľa Jorgeho Borgesa vo ôsmich jazykoch účastníckych krajín projektu. V stredu 26. apríla sa uskutočnil prezentačný večer slovenskej literatúry s účasťou slovensko-talianskej spisovateľky Jarmily Očkayovej, veľvyslanca SR v Taliansku Stanislava Vallu, prekladateľky Miroslavy Vallovej a a spisovateľa Miroslava Musila. 27. apríla bol na programe okrúhly stôl s názvom Vydávanie kníh pre deti a mládež v Európe, na ktorom Miroslava Vallová referovala o situácii vo vydávaní detskej literatúry v strednej a východnej Európe.

A. Blahová

 

Na fotografiách vidíme knižnú produkciu Literárneho informačného centra na výstave, ktorú otvorili v Ríme pri príležitosti založenia knižnice.