Otvorenie výstavy Z oboch strán Dunaja

Pri príležitosti čestného hosťovania Slovenska na 23. medzinárodnom knižnom festivale v Budapešti pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Národnou Széchényiho knižnicou v Budapešti (OSZK) a Katedrou maďarského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave výstavu kníh a fotografií vo výstavných priestoroch historickej budovy maďarskej Národnej knižnice. Výstavu s podtitulom Slovensko-maďarské a maďarsko-slovenské dialógy v prekladovej literatúre slávnostne otvorili v piatok 15. apríla za prítomnosti generálneho riaditeľa  OSZK Dr. Lászlóa Tüskeho, riaditeľky LIC Miroslavy Vallovej a generálnej riaditeľky UKB Ing. Silvie Stasselovej.

Kurátorka výstavy, prekladateľka a univerzitná pedagogička z Katedry maďarského jazyka a literatúry FiF UK Ildikó Hizsnyaiová Tóth, PhD., vo svojom príhovore priblížila zámer výstavy – vzájomné zbližovanie našich susedských literatúr prostredníctvom prekladov. Na pomerne malom priestore, výberom asi päťdesiatich knižných titulov, desiatkou literárnych časopisov aj ukážok starej tlače a videozáznamu zo súčasného umeleckého projektu cez rieku AquaPhone, sa výstava pokúša ukázať návštevníkom živý dialóg v našom spoločnom kultúrnom priestore „z oboch strán Dunaja“. Tento dialóg prekračuje mentálne hranice, a tak sa usiluje preklenúť súčasné fyzické hranice. Vzdialenosť medzi jazykmi môže byť prekonaná, pretože Slováci a Maďari majú spoločný jazyk: preklad. Milým prekvapením pre kurátorku bola návšteva pravnučky Bela Kleina Tesnoskalského, prekladateľa významných slovenských básnikov do maďarčiny, napríklad Hviezdoslava, a naopak, maďarských básnikov ako Mihálya Vörösmartyho do slovenčiny.

Ukážky knižných prekladov maďarskej literatúry do slovenčiny v historickom vývine dopĺňajú obálky 40 titulov súčasnej slovenskej literatúry, ktoré boli preložené do maďarčiny práve pri príležitosti tohtoročného čestného hosťovania Slovenska na MKV v Budapešti. Na protiľahlých paneloch si návštevníci môžu pozrieť výstavu fotografií Lucie Gardin Tváre slovenskej literatúry.

 

Titulné foto:

Zľava:
Miroslava Vallová,  
Ildikó Hizsnyaiová Tóth,
Sivia Némethová,
Silvia Stasselová, 
László Tüske

  • Otvorenie výstavy Z oboch strán Dunaja - 0
  • Otvorenie výstavy Z oboch strán Dunaja - 1
  • Otvorenie výstavy Z oboch strán Dunaja - 2