Vlaňajšia účasť Slovenska ako čestného hosťa na Medzinárodnom veľtrhu detskej knihy v Bologni už prináša svoje ovocie. Talianske vydavateľstvo Acco Editore, ktoré práve na vlaňajší bolonský veľtrh pripravilo preklad knihy Jána Uličianskeho Máme Emu s pôvodnými ilustráciami Petra Čisárika, ponúka tentoraz svojim detským čitateľom príbehy O Guľkovi Bombuľkovi od Márie Ďuríčkovej takisto sprevádzané originálnymi ilustráciami Petra Čisárika. Prekladatelia Alena Chocholáčová a Giacomo Vit obľúbeného hrdinu našich de tí pomenovali Ton dino Roto li no.

Malí Litovčania sa zoznámia so slovenskou literatúrou prostredníctvom prekladu knižky Jána Uličianskeho Kocúr na kolieskových korčuliach. Veselé príbehy zo súčasnosti o chlapcovi Martinovi Mly ná rovi a jeho kocúrovi preložila Irena Aleksaitė a ilustrovala Deimantė Rybakovienë, tento rok ju vydalo vydavateľstvo Nieko rimto vo Vilniuse pod titulom Katinas su riedučiais.

Novelu Pavla Vilikovského Kôň na poschodí, slepec vo Vrábľoch si môžu prečítať vo svojom jazyku po bulharských a francúzskych čitateľoch aj talianski. Univerzitné vydavateľstvo Forum v Udine vydalo koncom vlaňajšieho roka túto novelu knižne ako Il cavallo per le scale v preklade Ales sandry Mura, ktorá k nej napísala aj obsiahlu štúdiu o tvorbe Pavla Vili kovského.

Dielo Daniely Kapitáňovej Samko Tále: Kniha o cintoríne v anglickom preklade Júlie Sherwoodovej Samko Tále´s Cemetery Book, ktoré vydalo londýnske vydavateľstvo Garnett Press začiatkom tohto roka, sa dostáva medzi čitateľov. V londýnskom kníhkupectve Daunts Books ju prezentovali 11. januára za účasti autorky aj prekladateľky. Podujatie pritiahlo do tridsať priaznivcov slovenskej literatúry, ktorí svoj záujem o našu literatúru prejavili aj tým, že si knihu kúpili a využili príležitosť a dali si ju podpísať autorke aj prekladateľke. Britský spi sovateľ William Boyd knihu Daniely Kapi táňovej odporúčal vo vianočnom čísle Guardianu: „Sam ko Tále‘s Cemetery Book (Garnett Press) slovenskej spisovateľky Daniely Kapi táňovej v skvelom preklade Julie Sherwood nám ponúka jednu z najnezvyčajnejších a najpresvedčivejších výpovedí, s akou som sa za celé roky nestretol. Muriel Sparková sa skrížila s Russellom Hobanom. Neskutočne temný a chúlostivý román.“ Vo vydavateľstve Garnett Press vyšli už všetky diely Pišťankovej satirickej trilógie Rivers of Babylon.

Všetky najnovšie preklady našich autorov v zahraničných vydavateľstvách vyšli s podporou Literárneho informačného centra, jeho Komisie SLOLIA.