Oznam ZVK SR

Zástupcov ZVK SR Protimonopolný úrad SR na rokovaní upozornil, že až do nariadenia a vydania systému stanovovania záväzných cien kníh, ktorého návrh sa pripravuje v rámci EÚ, nie je doteraz prípustné, aby vydavateľstvá predajcom stanovovali odporučené ceny kníh či už formou vytlačenia tejto ceny na obal knihy, uvedením na faktúre alebo dodacom liste. Protimonopolný úrad v súvislosti s ochranou hospodárskej súťaže a voľnou tvorbou cien upozorňuje vydavateľov a distributérov, aby predajcom nestanovovali odporučené ceny kníh až do prijatia príslušných legislatívnych noriem týkajúcich sa tejto problematiky.

Alexius Aust