Pamäti a cesty Mórica Beňovského

V bratislavskom Klube spisovateľov bola 3. mája prezentácia dvojzväzkového diela Mórica Beňovského Pamäti a cesty, ktoré má v slovenskej literatúre významné miesto. Hoci jeho autor nemal ambície stať sa spisovateľom, patrí do slovenskej literatúry, aj keď nepísal v slovenčine. Móric Beňovský si totiž počas svojho dobrodružného života písal denník vo francúzštine, ktorý po jeho smrti vyšiel prvýkrát v angličtine roku 1790 v Londýne a v priebehu niekoľkých rokov vyšiel aj v ďalších svetových jazykoch. Až po 216 rokoch od jeho prvého vydania sa vďaka iniciatíve vydavateľstva LÚČ dostal kompletný preklad knihy Pamäti a cesty do rúk slovenského čitateľa. Život Mórica Beňovského i miesto jeho Pamätí v slovenskej literatúre na prezentácii priblížili publicista Ján Bábik, historici a editori knihy Ľubomír Bosák a Patrik Kýška. Súčasťou vydarenej prezentácie bolo i sugestívne rozprávanie Stanislava Machovčáka, ktorý len nedávno navštívil na Madagaskare hrob Mórica Beňovského.

–bk–