Pamäti a cesty Mórica Beňovského konečne aj v slovenskom preklade

10. október nezvolili organizátori vedeckej konferencie vo Vrbovom o Móricovi Beňovskom, na ktorej bola zároveň aj prezentácia jeho knihy Pamäti a cesty, náhodou. Na tento deň totiž pripadlo 230. výročie vyhlásenia Beňovského za najvyššieho náčelníka - ampansacabeho Madagaskaru. Prednášatelia predstavili na konferencii dobrodružný život a mimoriadny význam tohto výnimočného slovenského rodáka a svetobežníka, od narodenia ktorého v tomto roku uplynulo 260 rokov a od jeho tragickej smrti 220. rokov. Zhodli sa, že v slovenskom povedomí jeho postava nerezonuje tak, ako by si jeho zásluhy a význam zaslúžili. Konferencia priniesla nové zaujímavé poznatky o jeho živote i o jeho genealógii, ktorá jednoznačne dokazuje jeho slovenský pôvod. Jeho Pamäti a cesty sú jedinečnou literárnou pamiatkou. Beňovský si o svojich dobrodružstvách písal po francúzsky denník, ktorý vyšiel štyri roky po jeho smrti roku 1790 prvýkrát v anglickom preklade v Londýne. Kniha okrem dobrodružného deja poskytla nadšeným čitateľom i množstvo zemepisných poznatkov a údajov o obyvateľoch a ich zvykoch v krajinách, ktoré Beňovský precestoval, a tak nečudo, že sa stala skutočným bestsellerom konca 18. storočia. Pamäti vyšli  zakrátko vo Francúzsku, v Nemecku, v Poľsku, v Uhorsku, v Čechách, v Rakúsku, vo Švédsku, v Holandsku, v Rusku, v USA, ba dokonca neskôr i v Japonsku. Beňovský bol obrazne povedané dlho najprekladanejším slovenským autorom, aj keď nemal ambície stať sa spisovateľom. Aj keď kniha žala úspechy vo svete, v jeho rodnej krajine zostávalo jeho dielo akousi Šípkovou Ruženkou. Krátke úryvky z knihy preložil roku 1808 Samuel Čerňanský a roku 1966 vyšiel v modernej slovenčine 300-stranový výber, čiže sotva tretina pôvodného rozsahu. Na vydanie kompletnej knihy Mórica Beňovského Pamäti a cesty sa muselo čakať ďalších štyridsať rokov. Z tohto hľadiska možno vydanie knihy hodnotiť ako mimoriadny edičný čin vydavateľstva LúčTreba veriť, že Beňovského príbehy, tak ako ich sám spísal, si nájdu cestu k slovenskému čitateľovi, pretože ešte za jeho života jeho unikátnu plavbu, (vlastne útek z ruského zajatia z polostrova Kamčatky do Macaa) ocenil aj veľký anglický moreplavec James Cook, ktorý túto plavbu, ale opačným smerom, absolvoval až sedem rokov po Móricovi Beňovskom.

Ján Bábik