Podvečer 19. septembra v Pálffyho paláci v Bratislave prezentovala novinárka Martina Grochálová knižku rozhovorov s názvom Počmáraný život (Karmelitánske nakladateľstvo), ktoré viedla s výtvarníkom Miroslavom Cipárom (obaja na foto P. Procházku). Diskusia bola príjemná, veď aj knižka sa veľmi dobre a hladko číta. Spoluzakladateľ Bienále ilustrácií Bratislava, ilustrátor mnohých krásnych knižiek a možno málokto vie, že i autor loga aktuálne prebiehajúcich Bratislavských hudobných slávností zaujal rozprávačským talentom a vtipnými historkami. Do diskusie prispel i jeho dlhoročný priateľ Ľubomír Feldek, ktorý odporučil mnohé spoločné spomienky s Cipárom dopísať, pozná ich totiž ešte niekoľko. Pavel Vilikovský zas navrhoval preskočiť jeho úvod v knižke, vraj nebolo veľmi čo ku knihe dodať, napriek tomu ho napísal bravúrne.