Koncom januára sa v poľských kníhkupectvách objavila kniha Václava Pankovčína  To będzie piękny pogrzeb (Bude to pekný pohreb), ktorá vyšla v prestížnom vydavateľstve Pogranicze v prekladateľa Jaceka Bukowského s jeho krátkou štúdiou o predčasne zosnulom autorovi (1968 – 1999). Nie je to ich prvé knižné stretnutie – už roku 2006 vyšli vo vydavateľstve Czarne pod spoločným titulom Marakéš dve Pankovčínove prózy – Marakéš a novela Tri ženy pod orechom. Poľskí čitatelia aj odborná kritika prijali Marakéš s veľmi dobrým ohlasom.

Vydavateľstvo Pogranicze pripravuje už druhý knižný preklad Vladimíra Ballu. Po výbere jeho textov, ktoré tu vyšli v roku 2008 v preklade J. Bukowského pod titulom Niepokój, čiže Úzkosť, by mal nový knižný preklad obsahovať výber z Ballových knižiek Cudzí a De la Cruz, do poľštiny ich preloží J. Bukowski a v poľských kníhkupectvách by sa mal objaviť ešte do konca tohto roka.
–báb–