Pánska jazda

Slovenské centrum PEN ponúklo záujemcom o poéziu v bratislavskej Letnej čitárni U  červeného raka v  ďalšom pokračovaní cyklu trochu poézie nikoho nezabije… čisto pánsku jazdu. Zo svojich básní čítali (na fotografii Petra Procházku zľava): Dalimír Stano, Juraj Kuniak, Ladislav Volko, ktorý sám seba označil za „nedeľného“ básnika a  poetický podvečer aj moderoval, Jozef Leikert, Ireney Baláž a Martin Vlado. Úvod patril Košičanovi Martinovi Vladovi a jeho básňam z najnovšej zbierky Olej. Jej vydaniu predchádzala čítačka v  Poprade, po ktorej si rukopis vypožičal na prečítanie mladý básnik Radoslav Tomáš (bol aj v publiku). Básne mu na jeho prekvapenie vrátil v útlej knižke, lebo sa mu podarilo nájsť vydavateľa (Kon press). Nuž, časy sa menia, voľakedy pomáhali starší básnici mladším, tu to bolo naopak J. Martin Vlado hľadá v  súčasnosti vydavateľa svojej zbierky poviedok, nové básnické knihy na tento rok pripravujú Ireney Baláž, Juraj Kuniak aj Dalimír Stano. Jozef Leikert sa pochválil čerstvým vydaním prekladu svojich básní do švédčiny. Aj o hudobný zážitok sa postaral muž – huslista Juraj Tomko, v publiku však ženy predstavovali presnú polovicu.