Parížska Noc literatúry s Pavlom Rankovom

 Dvadsať autorov z Európy, Mexika, Turecka a Taiwanu sa prezentovalo na tohotoročnej Noci literatúry v Paríži v sobotu 27. mája od 17.00 do 23.00 hod. Napriek horúcemu dňu sa skupinky nadšencov literatúry presúvali po jednotlivých miestach, kde významní francúzski herci alebo aj sami autori čítali ukážky zo svojich diel. Miestom vyhradeným pre slovenskú literatúru, konkrétne pre Pavla Rankova, sa stalo sympatické literárne bistro Les Cascades v 20. parížskom obvode, kde sa na šiestich čítačkách, ktoré sa začínali každú celú hodinu, vystriedala približne stovka poslucháčov. V šesťhodinovom maratóne čítal tri ukážky z románu Pavla Rakova Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) – C´est arrivé un 1er septembre v preklade Diany Lemay známy francúzsky herec a režisér Bernard Bloch. Práve on čítal v roku 2014 na parížskej Noci Literatúry úryvky z románu Petra Pišťanka Rivers of Babylon v preklade Michela Chasteaua a s naším autorom sa tak spriatelil, že ho potom niekoľkokrát navštívil. Ukážky z románu Pavla Rankova vzbudili záujem parížskeho publika o novodobú históriu Slovenska. Z besied s autorom vyplynulo, že francúzski čitatelia nedočkavo čakajú na vydanie tohto románu.

 

 

  • Parížska Noc literatúry s Pavlom Rankovom - 0