Vo štvrtok 26. mája o 18.00 v nostalgických priestoroch Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave pri pohári pravého Champagne uviedlo vydavateľstvo Marenčin PT do života knižnú novinku Glamour Paríža.

Za účasti krstného otca, veľvyslanca Jacqua Faureho podujatím sprevádzala Iveta Malachovská. Autor knihy Ľubomír JANČOK, absolvent francúzskeho jazyka, literatúry a pedagogiky na FiF UK v Bratislave a medzinárodnej politiky vo Francúzsku, načrtol obsah knihy v duchu unikátnych skúseností s parížskym svetom. Atmosféru podčiarkla hudba Brice Margraitte zo skupiny Fuite de Jazz so šansonierkou Janais. Kulinárskou bodkou bola ochutnávka z výberu francúzskych vín a syrov, takže majiteľovi vydavateľstva Albertovi Marenčinovi sa zasa raz podarilo skĺbiť krásu umenia s impozantnými chuťami.