Pásmo o L. Novomeskom odznie aj v Brne

Umelecké pásmo Z Nedele a iných dní Laca Novomeského uvedieme dňa 13. decembra 2005 o 16. 30 hod v Ústřední knihovne v Brne.

Pásmo umeleckého slova zo života a básnického diela Laca Novomeského (storočnica narodenia básnika bola zaradená do kalendára kultúrnych výročí UNESCO), spolu s publikáciou V tenkej koži básnika (vydalo ju LIC ), uvedieme v rámci Stretnutia so slovenskou kultúrou. Publikáciu uvedú Alexander Halvoník, riaditeľ LIC a Vladimír Skalský, podpradseda Slovensko-českého klubu. Umelecké pásmo budú interpretovať Jozef Šimonovič a Vanda Tureková.

(suba)