Patafyzika na Slovensku

Pokračovanie spomienok Alberta Marenčina st. z cyklu LIC_oral history

V ďalšej časti LIC_oral history, ktorú nahrávali Daniel HevierDaniel Hevier ml. sa dozviete o zaujímavostiach patafyziky, nielen na Slovensku. Hoci Albert Marenčin považoval patafyziku za druh recesie, zároveň bol jej regentom, pretože vytvárala živnú pôdu pre riešenie absurdných situácií absurdnými prostriedkami. Pomyselným vrcholom patafyziky je komédia Alfreda Jarryho Kráľ Ubu, ktorú Marenčin preložil. Kráľ Ubu sedí na smetisku moci, pýchy a obžerstva ako pudových tendencií sveta, z ktorých sa vytráca rozum.

LIC_Oral history je kolekcia rozhovorov s viac ako tridsiatimi slovenskými autormi. Poskytuje historické, literárne a osobné informácie, podávané ústne jednotlivcami ako subjektmi i objektmi kultúrnych dejín. Kumuluje tak generačnú aj medzigeneračnú skúsenosť ako ustavičnú cirkuláciu zážitkov, nálad, procesov tvorby a jej reflexie. Jedinečné postoje sú prezentované osobitým jazykom a vnútornými svetmi, ktoré sa v ňom zrkadlia.

Sprievodné slovo Dana Podracká, číta Tereza Siman.

© Literárne informačné centrum, Daviel Hevier, Daniel Hevier ml.