Paula Sabolová: Blcha v cirkuse

Bratislava, SPN-Mladé letá 2009

Ilustrácie Drahomír Trsťan

Paula Sabolová predkladá skvelú poéziu pre najmenších – ľahko zapamätateľnú pre tých, čo ešte nevedia čítať. Vtipné rytmické verše provokujú malého čitateľa k tvorivosti i hre, reflektujú dôverne známe prostredie.

Nebojím sa

Keď si slnko na noc ľahne,

Tma sa ku mne blízko nahne,

Je odo mňa ledva krok,

preskakuje cez oblok.

I v kútoch sú čudné tiene,

obrátim sa radšej k stene,

nos prikryjem ešte viac,

smelo počkám na mesiac.

 

V cirkuse

Ja som blcha akrobatka

Pod šapitom bývam skrátka.

Robím premet, šplh i skok,

Klaunom šteklím pri tom bok.

A som smutná veruže,

Hoc som paňou manéže,

Lebo nemám dobrý pocit,

keď o potlesk musím prosiť.

Mobily sa pobili

 

Ráno sa môj mobil

so sestriným pobil.

Ja som kričal prosím,

sestra haló, haló,

 tak sa zauzlili,

až sa im to stalo.