Pavel Kosatík: Slovenské století

Koncom minulého roka vyšla v pražskom vydavateľstve Torst kniha Slovenské století českého spisovateľa a historika Pavla Kosatíka, v ktorej zúročil svoj záujem o slovenskú minulosť a súčasnosť.
Touto knihou autor vystupuje zo svojho doteraz prevažujúceho sústredenia sa na české dejiny, a sleduje vývojový oblúk, ktorý slovenská spoločnosť opísala v rokoch 1918 – 1998. Prostredníctvom rôznych osudov odkrýva kontexty doby a dochádza k záveru, že Slováci svoj historický čas nepremárnili. Začínali z oveľa horšej štartovej pozície ako Česi, ich verejný a politický život nielenže nemal štruktúru, ale takmer neexistoval. Počas necelej stovky rokov však vznikol, pochopiteľne cez rôzne peripetie, sebavedomý štát i národ.
Pavel Kosatík je autor, ktorý sa snaží písať aj o ťažkých historických témach spôsobom zrozumiteľným a podnetným pre všetkých premýšľavých čitateľov.
V súvislosti s knihou už autor v Čechách absolvoval množstvo besied, a od 2. do 18. mája prichádza s početnými besedami, prednáškami a rozhovormi aj  na Slovensko.