Pavol Rankov a Márius Kopcsay na Humboldtovej univerzite v Berlíne

Večer 5. júna 2014 sa dvaja významní súčasní slovenskí autori Pavol Rankov a Márius Kopcsay predstavili na Humboldtovej univerzite v Berlíne. Prezentáciu otvorila p. profesorka univerzity Alfrun Kliems, nasledovalo predstavenie autorov, krátke rozhovory s nimi, a so skvelým prednesom ukážok zo svojej tvorby v slovenčine vystúpili obaja spisovatelia a vyslúžili si veľký potlesk a uznanie publika. Nemecké texty predniesla prof. Kliems – vybrala zaujímavé pasáže z ich diel. Prítomní si rozobrali aj propagačné materiály a časopisy, Knižnú revue a Slovak Literary Review. Na tomto podujatí v priestoroch Senátnej sály univerzity sa prezentovala aj antológia Príjemne chladná sloboda – Die schoene, kalte Freiheit, ktorá zahŕňa 14 súčasných slovenských autoriek a autorov, vrátane P. Rankova a M. Kopcsaya. Večera sa zúčastnil aj veľvyslanec SR v Nemecku Igor Slobodník, riaditeľka SI Berlín V. Polakovičová, zástupcovia univerzity, pedagógovia (lektorka A. Orieščiková), aj z iných slavistických pracovísk (z katedry češtiny, poľštiny), aj študenti slovakistiky, ktorí prejavili záujem o prekladanie zo slovenčiny do nemčiny.