Pavol Rankov medzi 12 laureátmi Ceny Európskej únie za literatúru 2009

Pavol Rankov medzi 12 laureátmi

Európska komisia udelila Ceny Európskej únie za literatúru 2009

Európska komisia sa rozhodla každoročne udeľovať Cenu Európskej únie za literatúru. Za rok 2009 ju dostali 12 autori z členských krajín EÚ. Podľa vyjadrenia eurokomisára Jána Figeľa má cena ,,upriamiť pozornosť na vynikajúce literárne talenty v Európe a všetko, čo ponúkajú. Má zvýrazniť kvalitu a tvorivosť európskej umeleckej literatúry“. Poslaním ceny je aj propagácia kníh a podpora kultúrnej rozmanitosti v Európe. V polovici júla Európska komisia oznámila mená autorov z Rakúska, Chorvátska, Francúzska, Maďarska, Írska, Talianska, Litvy, Nórska, Poľska, Portugalska, Slovenska a Švédska.

O laureátoch z jednotlivých krajín rozhodli národné poroty. Slovenská 5-členná porota na čele s literárnym kritikom, riaditeľom LIC Alexandrom Halvoníkom (v zložení: literárne vedkyne Mária Bátorová a Dana Kršáková, literárna kritička a prekladateľka Jana Cviková a literárny vedec a predseda Asociácie spisovateľov Slovenska Igor Hochel) vybrala za laureáta tejto ceny z našich autorov Pavla Rankova za jeho román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy).

 

  

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 28. septembra v Bruseli, v Centre pre umenie Flagey. Ceny odovzdávali predseda Európskej komisie José Manuel Durão Barroso a komisár EÚ pre kultúru a vzdelávanie Ján Figeľ za účasti patróna ceny, svetoznámeho švédskeho spisovateľa Henninga Mankella a predsedov národných porôt. Na slávnostnom akte sa zúčastnilo vyše 400 divákov, medzi ktorými boli zástupcovia popredných európskych vydavateľstiev a spisovateľských organizácií. Víťazi získavajú odmenu 5 000 eur, okrem toho budú ich diela prezentované aj na knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom. Európska únia prispeje aj na preklad a propagáciu ich diel. Ocenení autori absolvujú prezentačné turné vo viacerých európskych krajinách. Organizáciou procesu výberu a usporiadaním slávnostného ceremoniálu boli poverené medzinárodné inštitúcie Federácia európskych kníhkupcov, Federácia európskych spisovateľských asociácií, Európska spisovateľská rada a Federácia európskych vydavateľov.

Pavol Rankov

Už zloženie konzorcia ceny by malo byť zárukou, že diela laureátov sa dostanú do pozornosti vydavateľov, prekladateľov a prostredníctvom nich aj čitateľov v európskych krajinách a inde vo svete. Ocenení autori boli prezentovaní v osobitnej publikácii (The European Union Prize for Literature), ktorá obsahuje biografické a bibliografické údaje, fotografiu a ukážku z ich tvorby.