Pavol Rankov a Peter Krištúfek v Slovenskom inštitúte vo Viedni

Od 20. do 23. novembra 2008 sa vo Viedni konal Medzinárodný knižný veľtrh Buch Wien a súčasne prebiehal v meste tradičný jesenný Týždeň čítania. Literárne informačné centrum pripravilo už na 19. novembra prezentáciu slovenských autorov Petra KrištúfkaPavla Rankova.

Autori navštívili gymnázium Komensky Schule vo Viedni, kde študujú žiaci slovenskej i českej národnosti, ktorých rodiny väčšinou žijú v Rakúsku. Peter Krištúfek prečítal svoju poviedku Ruka a Pavol Rankov zase ukážku zo svojej najnovšej knihy Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Spolu s nimi sa predstavil aj germanista a renomovaný prekladateľ z nemčiny profesor Ladislav Šimon, ktorý diskutoval so študentmi o teórii i praxi prekladu, rovnako ako jeho kolega z Viedenskej univerzity prof. František Koli. Prezentácia, ktorú moderovala PhDr. Daniela Humajová z Literárneho informačného centra, mala medzi gymnazistami živý ohlas.

Obaja autori a profesor Šimon sa v ten večer rovnako veľmi úspešne predstavili aj na pôde Slovenského inštitútu vo Viedni. Vďaka hostiteľom, riaditeľke Slovenského inštitútu PhDr. T. Chmelovej a jej spolupracovníkom, mal večer v inštitúte príjemnú atmosféru. Po úvodnom privítaní riaditeľky SI T. Chmelovej predstavila D. Humajová slovenských hostí. Prítomní ocenili prezentované diela Petra Krištúfka a Pavla Rankova i prednášku profesora Ladislava Šimona o prekladoch nemeckej literatúry, vychádzajúcich na Slovensku.