Pavol Rankov sa predstavil na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Lipsku

Medzinárodný knižný veľtrh v Lipsku sa konal od 18. do 21. marca 2010 v modernom výstavnom komplexe na kraji mesta. Bol zameraný aj na prezentáciu autorov a na podujatia zaujímavé pre čitateľov. Veľtrh každoročne sprevádza literárny festival Leipzig liest (Lipsko číta) a kultúrne akcie, prezentácie a čitateľské maratóny sa konajú nielen na veľtrhu, ale po celom meste. Veľtrh je výborne monitorovaný médiami a je významnou kultúrnou akciou so stále vzrastajúcim počtom návštevníkov. Tohto roku bol opäť prekročený vlaňajší rekord.

Slovenskí vydavatelia sa prezentovali v stánku s rozlohou 9 m², výhodne umiestnenom na križovatke hlavných uličiek. Už tradične veľký záujem bol o knihy z vydavateľstva Dajama. Návštevníci sa živo zaujímali aj o pôvodnú tvorbu, históriu Slovenska, veľký záujem bol aj o tituly LIC. Lipský veľtrh je známy ako významný priestor na prezentáciu autorov a svedčí o tom skutočnosť, že susedné krajiny tu vystavovali nielen vo väčších stánkoch, ale prezentovali aj viacerých autorov – Maďari ôsmich, Česi šiestich, Srbi dokonca trinástich.

Za stolom
Za stolom 2
Pavol Rankov v stánku
Na pódiu

 

Slovenskú literatúru tohto roku reprezentoval hosť festivalu Pavol Rankov. Predstavil sa 18. marca o 14.00 pred plnou sálou v rámci fóra Kleine Sprachen, grosse Literaturen – Malé jazyky, veľké literatúry. Prečítal úryvok z knihy Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) v slovenčine, ďalej pokračovalo čítanie nemeckého prekladu Ines Šebesty a po ňom Pavol Rankov veľmi profesionálne odpovedal na otázky návštevníkov. Na druhý deň, 19. marca o 20.00, sa predstavil a čítal zo svojho románu spolu s českým prozaikom Tomášom Zmeškalom v lipskej reštaurácii U Fleku.

Slovenský stánok navštívili riaditeľ Slovenského inštitútu v Berlíne pán Martin Sarvaš, ktorému sme po skončení výstavy odovzdali vystavené knihy do knižnice inštitútu, pani Pia Mann z Honorárneho konzulátu Slovenskej republiky v Lipsku, aj viacerí prekladatelia (Mirko Kraetsch, Ines Šebesta, Slávka Porubská, Renáta Deáková), ktorí ponúkli spoluprácu pri prekladoch a propagácii slovenskej literatúry v zahraničí. V stánku aj mimo neho prebehli aj ďalšie stretnutia a rozhovory s vydavateľmi a potešili sme sa aj čerstvému prekladu knihy Daniely Kapitáňovej Samko Tále: Kniha o cintoríne do nemčiny, ktorý predstavilo vydavateľstvo Wieser Verlag. Slovenský stánok a prezentované knihy sa skutočne tešili veľkému záujmu návštevníkov aj profesionálnej verejnosti a lipské publikum by v budúcom roku iste s radosťou privítalo aj viacerých slovenských autorov.

 

 

Slovenský stánok Pavol Rankov a Daniela Humajová Pred výstaviskom