Pavol Rankov v Nemecku

Pavol Rankov, nositeľ Ceny Európskej únie za literatúru 2009, 15. septembra 2015 predstavil v priestoroch najväčšej nemeckej knižnice, Mestskej knižnice v Stuttgarte, nemecké vydanie svojho úspešného románu Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). Knihu preložila Ines Sebesta a pod názvom Es geschah am ersten September (oder ein andermal) vyšla v roku 2014 vo vydavateľstve Wieser Verlag. Autor predniesol ukážky v slovenčine a dve epizódy z diela zazneli v nemčine v podaní Götza Schneydera. Na druhý deň, 16. septembra 2015, sa konal čitateľský večer v priestoroch Domu Dunaja v Ulme. Nemecké publikum autora veľmi srdečne prijalo a po prednese ukážok (po slovensky čítal Pavol Rankov, po nemecky Cornelia Sykora) nasledovala dlhá a zaujímavá diskusia, nielen k obsahu diela a k autorovej tvorbe, ale aj k súčasnej situácii v Európe. Oba večery moderovala a autora formou rozhovoru predstavila Daniela Humajová. Podujatia pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s Honorárnym konzulátom SR v Stuttgarte, Mestskou knižnicou v Stuttgarte, s Donaubüro v Ulme a s Mestskou knižnicou v Ulme.

(dh)

Pavol Rankov, Daniela Humajová Pavol Rankov číta Pavol Rankov podpisuje
Pavol Rankov podáva (podpísanú knihu?) mestská knižnica v Stuttgarte iná scéna, Pavol Rankov a Daniela Humajová