Paweł Pieniążek na Vyšehradskom literárnom štipendiu v Bratislave

Vďaka Vyšehradskému literárnemu štipendiu bude mať aj tento rok osem autoriek a autorov možnosť stráviť šesť, resp. dvanásť týždňov v pokojnom, inšpiratívnom prostredí a pracovať na svojich literárnych dielach. Jarnú, šesťtýždňovú časť rezidenčného programu, sme pre nepriaznivú pandemickú situáciu presunuli z mája na júl, čím sa z nej de facto stala letná edícia. O to viac sa už na rezidentky a rezidentov, ktorí prídu do Bratislavy, tešíme. Postupne si predstavíme štvoricu tvorcov, ktorí do Bratislavy zavítajú počas jarnej časti rezidencie.

Paweł Pieniążek je novinár a autor reportážnych kníh, mapujúcich dianie v konfliktných oblastiach po celom svete. Poľskému a medzinárodnému publiku priniesol knižné a novinové reportáže z Afganistanu, Sýrie, Donbasu, či Arménska. Na témy, ktorým sa v súvislosti z vojnovými konfliktami venoval, chce nadviazať aj vo svojej ďalšej knihe. Tentokrát sa však chce zamerať najmä na ľudí, rodiny a komunity, ktoré zostali počas zúriacich bojov z rôznych dôvodov doma, vo svojich príbytkoch. Z vojnových oblastí si priniesol množstvo zaznamenaných rozhovorov, ktoré chce počas šesťtýždňového pobytu v Bratislave spracovať do knižnej podoby.   

Veríme, že Paweł Pieniążek nájde spolu s ďalšími rezidentmi a rezidentkami v Bratislave inšpiratívne prostredie na ďalší rozvoj svojich tvorivých zámerov.