Peking, The Bookworm Literary Festival

 

The Bookworm Literary Festival je významný čínsky literárny festival, organizovaný charizmatickým Írom Petrom Goffom v Pekingu. Sústreďuje sa okolo kníhkupectva The Bookworm (vo voľnom preklade „Knihomoľ“), ktoré je centrom anglicky hovoriacej literárnej komunity v hlavnom čínskom meste. Ôsmy ročník festivalu sa konal v marci 2014 a bolo naň pozvaných niekoľko desiatok spisovateľov z 24 krajín, medzi ktorými som mal tú česť byť aj ja. Mojou úlohou bolo, okrem samotnej reprezentácie Slovenska, predstaviť pripravované vydanie môjho románu Dom hluchého v anglickom preklade v britskom vydavateľstve Parthian Books, spolu s niekoľkými anglickými antológiami, v ktorých mám texty.

 

Vývesná tabuľa   interiér spoza publika

Prvé moje podujatie sa konalo v deň príletu do Číny, 11. marca o 18:00 v kníhkupectve The Bookworm na NanSanlitun Road v pekinskom dištrikte Chaoyang, pod názvom Literature and the City. Prebiehalo v angličtine ako panelová diskusia na tému mesta ako inšpirácie literatúry. Spolu so mnou na nej participovala aj renomovaná indická spisovateľka Anjum Hasan a oceňovaný brazílsky autor Cristóvão Tezza. Rozprával som o zvláštnostiach a špecifikách tejto témy v slovenskej a stredoeurópskej literatúre, ktorá je v čínskych končinách veľmi exotická a takmer neznáma. Prečítal som aj niekoľko úryvkov z anglických prekladov mojich próz.

Druhé podujatie moderovala skúsená a šarmantná česko-anglická prekladateľka, pani Alexandra Büchler z platformy Literature Across Frontiers. Konalo sa v priestoroch kaviarne iQiYi na NanSanlitun Road ďalší deň, 12. marca o 20:00. Rozprával som predovšetkým o vzniku románu Dom hluchého, o príbehu a jeho zasadení do stredoeurópskeho kontextu, pričom divákov zaujímali autobiografické prvky v mojej knihe a predovšetkým aktuálna situácia v slovenskej literatúre. Prečítal som aj niekoľko pasáží z pripravovaného anglického vydania knihy.

Tretie literárne podujatie sa uskutočnilo 13. marca o 14:00 na univerzite v Tianjine. Zúčastnili sa ho predovšetkým čínski študenti anglického jazyka a svetovej literatúry, ale aj poslucháči niektorých technických odborov. Profesor Stuart Beaton ma na začiatku v stručnosti uviedol a nechal ma voľne rozprávať o Dome hluchého, o písaní všeobecne, o slovenskom literárnom živote a o mojej filmovej a televíznej tvorbe. Prečítal som niekoľko pasáží z poviedky On Dry Land a úryvky z anglického prekladu Domu hluchého, na záver som zodpovedal viacero otázok poslucháčov.

Čína je zaujímavá a mnohoraká krajina uprostred búrlivého vývoja, ktorá bude v oblasti kultúry a umenia hrať čoraz väčší význam. Preto pokladám za mimoriadne dôležité, aby si Slovensko a slovenská literatúra našli cestu aj do nej.

Peter Krištúfek