Lektorát slovenského jazyka Univerzity v Belehrade v spolupráci s MŠ SR a LIC pripravil vystúpenie spisovateľov Petra Karpinského a Ján Gavuru v Novom Sade a v Belehrade. 6. 5. 2015 sa autori predstavili študentom a slovakistom na Katedre slavistiky na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade, aj v spoločnosti slovenskej konzulky O. Beňovej. Prezentáciu viedla lektora slovenského jazyka a kultúry, profesorka Marta Součková. Na druhý deň sa Peter Karpinský s Jánom Gavurom stretli s poslucháčmi Oddelenia slavistiky Filozofickej fakulty na Univerzite v Novom Sade. Okrem záujmu študentov, pedagógov a priaznivcov slovenskej literatúry a kultúry sa tešilo ich vystúpenie aj pozornosti miestnych médií.

Za okrúhlym stolom