Peter Krištúfek v Pekingu

Peter Krištúfek sa ako prvý slovenský autor zúčastňuje v týchto dňoch na anglofónnom literárnom festivale The Bookworm Literary Festival, ktorý prebieha v Pekingu a ďalších univerzitných mestách v Číne. V rámci tohto festivalu vystúpi v dňoch 11. a 12. marca v Pekingu a 13. marca v neďalekom meste Tianjin. Na festivale sa zúčastňujú najmä autori z anglofónnych krajín a ďalší spisovatelia, ktorým vyšlo aspoň jedno dielo v anglickom preklade. Podujatie pripravilo LIC v spolupráci s LAF a The Bookworm Literary Festival. Viac informácií o festivale, jeho účastníkoch a aktuálnom programe nájdete na: http://bookwormfestival.com