Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2006

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje XVII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov – Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2006. Propozície a prihlášky do súťaže dostanete na adrese: Miestna knižnica Petržalka, Ambroseho 2  851 02 Bratislava a na www.infolib.sk. Uzávierka súťaže je 15. februára 2006. Súťažné práce spolu s prihláškou posielajte poštou na adresu knižnice, alebo na e-mail: macankova@kniznicapetrzalka.sk   tel./fax:02/62250259