Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2007

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje XVIII. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2007. Podmienky súťaže a prihlášky sú na www.infolib.sk, alebo si ich môžete vyžiadať na adrese: Miestna knižnica Petržalka Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava. Uzávierka súťaže je 15. februára 2007. Súťažné práce spolu s prihláškou posielajte poštou na adresu knižnice, alebo na e-mail: macankova@kniznicapetrzalka.sk. Telefonický kontakt: 02/6225087