Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2008

Autorská súťaž Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2008 sa tento rok uskutočnila 19 raz a navyše sa konala v roku 150.výročia narodenia literáta Ferka Urbánka, po ktorom nesie meno. Slávnostné vyhlásenie výsledkov pripravila Miestna knižnica Petržalka 1. októbra v Dome kultúry Zrkadlový háj. Už  tretíkrát mala táto súťaž celoslovenský charakter a zapojilo sa do nej 166 nádejných autorov (najviac ich bolo vo veku 16-18 rokov – 42 percent).

Predseda hodnotiacej komisie Braňo Hochel konštatoval, že prevažovali texty, v ktorých súťažiaci použili ,,moderný jazyk a výrazy“. Z vyše tristo prác určila komisia poradie víťazov a čestné uznania. Ocenení získali vecné dary a ukážky z ich textov predniesli prítomným členovia divadla Ludus.

Novinkou tohto ročníka bolo udelenie Ceny Miestnej knižnice Petržalka. Išlo o práce v špeciálnej subkategórii o Petržalke. Ako pripomenul vo svojom vystúpení riaditeľ knižnice Ernest Huska - ,,chceli sme sa vrátiť späť namiesto vzniku súťaže a venovať pozornosť práve Petržalke.“ Víťazkou sa stala Andrea Cvetkovičová s prózou Ukryté v betóne. Celkový prehľad výsledkov literárnej súťaže možno nájsť na adrese www.kniznicapetrzalka.sk. Víťazné práce vyjdú opäť ako vlani v Revue aktuálnej kultúry Rak.

Na záver podujatia vyhlásil riaditeľ Miestnej knižnice Petržalka jubilejný 20. ročník literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2009.

Lýdia Čelková