Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2009

Miestna knižnica Petržalka vyhlasuje jubilejný 20. ročník celoslovenskej literárnej súťaže začínajúcich autorov

Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2009

Štatút súťaže a prihlášku nájdete na www.kniznicapetrzalka.sk a na www.infolib.sk. Záujemcovia si ich môžu vyzdvihnúť na všetkých desiatich pobočkách knižnice v Petržalke, na požiadanie ich zašleme aj poštou alebo e-mailom. Uzávierka súťaže je 15. mája 2009. Verejné vyhodnotenie bude v septembri a víťazné a ocenené literárne práce vyjdú v samostatnom zborníku.

Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava, kniznica@kniznicapetrzalka.sk